Bratislava, Slovakia

Solutions Manager

Apply for this job
Share
Media Planning, Implementation & Activation • Permanent (Full Time)

Vitajte v MediaCom(e),

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom.

Vieme, že keď investujeme do našich ľudí, doručíme lepšie výsledky nielen pre nich, ale aj pre našich klientov. Tiež vieme, že talent má veľa podôb. To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie, v ktorom oslavujeme rozdielnosť.

Chcete pracovať s múdrymi, kreatívnymi, entuziastickými ľuďmi? My tiež.

Účel pozície:

Hlavnou úlohou tejto pozície je rozširovať objem digitálnych služieb u pridelených klientov a manažovanie ich komunikačných aktivít, výkonu zo strany agentúry. Zodpovedá za naplnenie biznis KPIs u pridelených klientov. Špecializuje sa na Online technológie a ich aplikovanie do praxe s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu na strane klienta, posilňuje value proposition agentúry. Posúva digitálne kompetencie klienta, resp. pozitívny dopad jeho marketingových činností na obchodné výsledky príslušnej spoločnosti. Tvorí koncepčné riešenia, a zodpovedá za ich implementáciu. Vyberá a navrhuje nové projekty.

Hlavné pracovné činnosti:

 • Spolupodieľa sa na vytváraní agentúrnych prezentácii, resp. vytvára agentúrne prezentácie, predáva svoje schopnosti a vedomosti s cieľom maximalizovať dôveru klienta voči agentúre.
 • Nastavuje consumer funnel metriky a optimalizuje digitálne aktivity, konverzie voči týmto metrikám.
 • Mal by byť schopný prepájať čiastkové kampaňové KPIs s dlhodobými cieľmi. Rozumieť web analytike, GTM a optimalizovať performance aspekt aktivít, vyhodnocovať efektívne data z analytík klientov.
 • Ad tech nie je bariéra, práve naopak využiva každú technológiu s cieľom vyťažiť z nej benefity pre Klienta/Agentúru.
 • Vypracúvava mediálne stratégie.
 • Pripravuje mediálne plány a odporúčania. Dohliada a zabezpečuje ich realizáciu pre vybraných klientov.
 • Je schopná(ý) vykonávať operácie v digitálnych platformách ako napr. Google Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics, spracovavá postbuy vyhodnotenia a pod.
 • Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data Specialistom.
 • Priebežne sa vzdeláva v oblasti data driven marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov.


KPIs
:

Produkt: kvalita projektu a alokácia agentúrnych zdrojov vs. výsledok

Klient: ho/ju vníma ako konzultanta, ktorý mu pomáha napredovať

Ľudia: sa môžu spoľahnúť

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre online marketing, nebude problém

Ostatné:

 • Skúsenosť s Google Ads/GA/FB Business Managerom, ideálne aj s pokročilejšími nastaveniami/prepojeniami
 • Úprimný záujem o performance, biddable tému a/alebo data driven online marketing, bez toho to nepôjde
 • Vzťah k číslam, analytické myslenie
 • Angličtina na komunikačnej úrovni

Minimálna mzda:
1
700 EUR Brutto (v závislosti od skúseností a schopností uchádzača)

Apply for this job