Mediacom kontor lounge

Vi skapar tillväxt för våra kunder genom att se helheten – ”See the Bigger Picture”.

Vi optimerar hela kommunikationssystemet

Att välja medier och kanaler för att kommunicera med olika målgrupper har aldrig varit mer komplext. Våra kunder står idag inför helt nya utmaningar och möjligheter när en stor del av mediekonsumtionen har digitaliserats. De traditionella kommunikationskanalerna och medievalen utmanas och nya digitala möjligheter dyker upp.

Det är därför viktigt för företag och varumärken att jobba tillsammans med en partner och rådgivare som har gedigen kunskap och erfarenhet av kommunikation, varumärke, målgrupper, media, datahantering och effekter; en rådgivare som har kapaciteten att ha en bredare och djupare dialog kring marknadsföringens hela värdekedja. Vi ställer oss hela tiden frågan hur vi bäst kan optimera hela kommunikationssystemet kring kundens affär för att skapa största möjliga effekt.

Vårt team av rådgivare har hög kunskap och många års erfarenhet kring hur man bäst optimerar hela kommunikationssystemet, identifierar möjligheter i medielandskapet, skapar en tydlig mediestrategi och plan samt framgångsrikt implementerar den både inom B2C och B2B. Vill du läsa mer om våra talanger?

Vi skapar integrerade lösningar med hjälp av vår planeringsplattform ”The System”

”Seeing the Bigger Picture” handlar om att ha en bredare och djupare dialog med våra kunder kring marknadsföringens hela värdekedja. Till vår hjälp har vi vår planeringsplattform ”The System” som skapar förutsättningar för oss att både planera och optimera crossmedia och leverera skräddarsydda, integrerade lösningar för varje specifik kund; lösningar som är drivna av både data och konsumentinsikter vars syfte är att hitta tillväxtmöjligheter för våra kunder. Vi jobbar med samma planeringsplattform “The System” i alla länder globalt, vilket gör det möjligt att dela lärande mellan flera marknader.

Birger Jarl air 1

Vi jobbar med rådgivning kring hantering av data

Förståelse för data, analys och AI hjälper idag många av våra kunder att öppna nya dörrar och möjligheter för att både differentiera sig och ge sig själva ett försprång mot sina konkurrenter. Att applicera rätt teknik och lösningar är av största vikt för att skapa dessa fördelar. Vi på MediaCom är plattformsoberoende för att kunna säkerställa att rätt plattformar och teknik appliceras för våra kunder.

Vi hjälper våra kunder att identifiera, strukturera och analysera deras egna data, omvandla data till insikter och ge tydliga rekommendationer hur vi på bästa sätt kan jobba med den. Exempel på uppdrag vi har idag för några av våra kunder är konsultering inom upphandling av Data Management Platform (DMP) och Consumer Data Platform (CDP), operativ kartläggning av befintliga kunder, anpassade dashboards och rapporteringsverktyg, aktivering av CRM-data och skräddarsydda algoritmer/AI-lösningar baserade på kundens egna affärsdata. Vill du veta mer hur vi kan jobba med just er data kontakta: Axel Lindström.

Vi har ett nordiskt Center of Excellence team för Marketplaces och Amazon services

Marketplaces och i synnerhet Amazon har förändrat konsumenternas traditionella shoppingbeteende och vad man faktiskt förväntar sig av en e-handlare. Att förstå sig på Amazon som plattform kan vara både komplext och tidskrävande och frågan många ställer sig är hur man på bästa sätt lyckas samt passar in Amazon i sin övergripande strategi. Detta är något vi hjälper våra kunder att navigera sig igenom. Vi har ett nordiskt Center of Excellence team baserat i Stockholm med flera individer specialiserade inom Marketplaces. Vi erbjuder både strategi och fullservicelösningar (auditering, feed-management, SEO, SEA, display-annonsering, sales promotion, analys och monitorering av produkt/varumärkessida med mera).

Vi har specialister inom e-com

Det har inte undgått någon att e-handeln har växt enormt under de senaste åren. Vi hjälper våra e-handelskunder med allt från analys till strategi, implementation och kontinuerlig monitorering för att säkerställa en hållbar kort- och långsiktig tillväxt. Det handlar om att förstå hela kundresan, behov och beteenden, kontaktpunkter och kanaler för att kunna optimera helheten och inte suboptimera en enskild vertikal. Det handlar också om att kunna bygga varumärke parallellt med att driva konverterande leads. Vi ser varumärkesbyggande kommunikation och säljdrivande kommunikation som en helhet och som är beroende av varandra. Våra specialister har både bred och djup kunskap inom flera dimensioner av e-com så som CRO, UX/UI, webbanalys m.m. Vill du veta mer kontakta Emanuel Angerbjörn.

Pic Me2021 Editors Choice STBP6

Vi skapar insikter som leder till resultat

Marknaden och människors köpbeteenden förändras snabbt och genom att kontinuerligt jobba med insikter kan vi hjälpa företag och varumärken att ta strategiska beslut för att skapa bättre och smartare marknadsföring. Många företag pratar idag om att de jobbar datadrivet men vi ser det hellre som att man jobbar insiktsdrivet, att utveckla insikter utifrån en mängd datakällor.

Data ger oss värdefulla insikter både gällande hur vår målgrupp uppfattar ett varumärke, var i kundresan våra investeringar kommer ge mest effekt, hur vi bäst till exempel fördelar investeringar mellan olika produkter i kundens portfölj eller mellan geografiska områden och mellan kanaler.

Genom att aggregera insikter utifrån en datadriven analys kan vi skapa skräddarsydda medie-KPIer och algoritmer för en smartare och effektivare aktivering. Vi skapar också bättre förutsättningar för att kontinuerligt optimera både varumärkesbyggande och säljdrivade aktiveringar. Kontakta Sara Millberg om du vill veta mer.

Vårt Acceleration-team är nordiska marknadsledare på faktabaserad ekonometrisk planering inom media och marknadsföring. De är experter på hur man kombinerar insikter från den breda floran av metoder: marketing mix-modellering, attribution, lyftstudier, algoritmer som leder till faktiska beslut och skapar resultat för våra kunders affärer. Tillsammans med vårt globala nätverk och partners jobbar vi kontinuerligt med att framtidssäkra metoder för att fortsatt kunna jobba insiktsdrivet.

Vi har ett team med fokus på optimering av våra kunders egna kanaler

De egna kanalerna är grunden för att maximera effekten av den köpta kommunikationen. Optimering av kundens egna kanaler är därför en förutsättning för att lyckas. Ett exempel är holistisk sökstrategi. Vi jobbar med rekommendationer kring hur varumärken och företag bör tänka kring sitt SEA och SEO arbete på ett holistiskt sätt. Vilka strategier, processer, ways-of-working är rätt för varumärket och företaget. Vi jobbar även tillsammans med våra kunder med SEO Health Checks & Audits, e-com & CRO, Content Velocity Technology, Location Marketing och App Marketing. Vårt team inom Owned Media levererar affärsresultat genom en skalbar, innovativ och datadriven approach. Fokus ligger på att skapa långsiktiga resultat som levererar värde för kunderna.

Vi skapar engagemang med hjälp av influencermarknadsföring

Under de senaste åren har influencer-marknadsföring tagit rejäl fart och är idag ett lika naturligt medieval som magasin eller radio för många varumärken och företag. Ett samarbete med ”rätt” influencer skapar en möjlighet att nå ut genom mediebruset via den relation till sina följare som influencern har. Vi jobbar med influencer-marknadsföring både när det gäller att skapa kännedom eller stärka attityden till en specifik produkt, ett varumärke eller ett företag. Vi hjälper våra kunder att identifiera rätt influencers, skapa förutsättningar för ett lyckat samarbete och följa upp att vi får det vi har kommit överens om.

INCA är vår egenutvecklade plattform för influencermarknadsföring. INCA är en helt datadriven och automatiserad plattform som använder algoritmisk intelligens för att koppla företag och varumärken till varumärkessäkra contentskapare och målgrupper. På så vis kan vi maximera effekten av investeringarna och säkerställa att våra kunder endast betalar för faktiskt engagemang. Distribuera innehåll från många olika influencers i stor skala, kostnadseffektivt, brand safe och utan att göra avkall på trovärdighet och äkthet. Se mer här och kontakta Nick Bauer om du vill veta mer.

Mediacom kontor storakonf

Tillsammans med mStudio skapar vi content för alla kanaler

Tillsammans med vår contentbyrån mStudio gör vi allt från adapteringar av befintligt material till långsiktiga kreativa koncept. Vi har ett starkt team av olika kompetenser inom design, UX design, copy, SEO, produktion av rörligt material, dynamiska lösningar (DCO), formatanpassningar, contentstrategier, content till sociala medier, community management, branding och varumärkesstrategi. Tillsammans vill vi skapa smart kommunikation och content som berör. Läs mer under ”Case” och hos mStudio.

Vi håller olika typer av workshops

Vi skapar och leder olika typer av workshops tillsammans med våra kunder och ibland tillsammans med våra partners så som Google, Facebook, Schibsted, Bonnier med flera.

Många workshops vi genomför kretsar kring kundresan med syfte att öka förståelsen internt hos kunden kring vilka barriärer som finns och tillsammans identifiera och prioritera möjliga lösningar. Vi har även genomfört flera lyckade workshops kring content inom specifika kategorier för att se hur relevant kundens eget content är jämfört med konkurrenternas.

Trendworkshops är en annan spännande dimension av workshops där vi identifierar viktiga konsumenttrender som påverkar kundens kategori, och inte minst trender i andra kategorier som oundvikligen kommer att påverka tvärs många kategorier. Baserat på de prioriterade trenderna kan vi utveckla konceptidéer som tar utgångspunkt i både förändrade konsumentbeteenden och kundens långsiktiga målbild av sitt varumärkesarbete.

De flesta av våra kunder arbetar på många marknader och en återkommande utmaning är att prioritera och allokera budgetar till respektive marknad. Det finns en mängd aspekter att väga in som till exempel långsiktig tillväxtpotential eller kortsiktiga avkastningskrav. För att hjälpa våra kunder i denna typ av processer genomför vi workshops där vi har verktyg att ge en rekommendation baserat på en strukturerad viktning av flera affärskritiska parametrar.

En snabbt växande typ av workshops vi genomför är relaterade till kundens egna kanaler, framförallt kring sajtoptimering för att maximera deras digitala försäljning. Har du funderingar kring workshops du skulle vilja genomföra med ditt team, hör av dig till Patrik Unell.

Vi utbildar våra kunder och partners

Vi håller utbildningar på alla nivåer inom marknadsföring och kommunikation. Vi genomför olika typer av medieutbildningar för att öka förståelsen kring olika mediers styrka och svagheter samt strategi och varumärke för att hjälpa våra kunder att skapa starka varumärken. Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån specifika behov som till exempel; “Hur man producerar bästa möjliga content till nya plattformar för våra kunders in-houseavdelningar" eller ”Hur man i sin organisation identifierar, modellerar och aktiverar sin kunddata på rätt sätt i varje led av sin kommunikationsstrategi”. Vill du veta mer om vårt erbjudande kring utbildningar kontakta: Marie Melin.

Vi lånar ut våra experter till kunder

Vi har idag flera uppdrag hos befintliga kunder som handlar om att hyra ut våra experter för att täcka upp vid både akuta och mer långsiktiga personalbehov hos kunden. Vi erbjuder idag generalister inom marknadsföring och kommunikation, projektledare för olika typer av utvecklingsprojekt samt specialister med unik kompetens för att till exempel under en period stärka upp kundens eget in- houseteam. Exempel på funktioner eller uppdrag som våra konsulter haft under senare tid till exempel tf. marknadschef, contentansvarig, Digital Media & Traffic Acquisition Manager, Performance Marketing Specialist med flera. Har du behov av och vill hyra en expert som sitter hos er kontakta: Morten Flamand.