Vår eminente Patrik Unell om hur det är att jobba i koncernen

Vad tycker Patrik Unell, vår Chief Strategy Officer, är det bästa med jobbet?

ratio holder