Möt teamet

Hanna Hayden Johansson

Hanna Hayden Johansson, Account Director

Vad är det bästa med kulturen på MediaCom?

Det finns en enorm värme och teamkänsla som alla är delaktiga i att skapa. Alla sätter värde i att hjälpa, utveckla och peppa varandra. Särskilt nu när vi alla jobbat under väldigt annorlunda förhållanden här under pandemin så har team-känslan faktiskt stärkts trots att vi inte setts fysiskt, det tycker jag är rätt magiskt.

Vad jobbar du med för spännande projekt just nu?

Vi har alltid många olika projekt som pågår samtidigt. Just nu sitter jag bl.a. med en analys till kund omkring förändringarna i resemarknaden p.g.a. pandemin, och hur det kommer att påverka dem och deras mediaplanering framöver.

Hur hjälper du dina kunder att skapa tillväxt?

Genom att ha en öppen och ärlig dialog med både kund och kollegor kring målsättningar, förutsättningar och resurser. Det är också så viktigt att våga testa nytt - både för att hitta nya möjligheter men också för att utesluta det som inte fungerar och istället kunna omdirigera resurser till bättre alternativ

Har du någon hemlig talang?

Berättar jag det är den ju inte hemlig längre...

Lär känna Patrik också!
CTA right arrow