Från information till inspiration på 10 månader.

Utmaning

Öka relevant trafik

Summering

Vi förflyttade Husqvarna.com från en sajt med produktfokus till att även bli en informations- och inspirationskälla för trädgård- och skogsintresserade. Breddade den organiska träffbilden, ökade trafik till sajt och minskade beroendet av köpt trafik från native eller liknande samt ökade antalet konverteringar. Det existerande innehållet kompletterades, optimerades och samlades tillsammans med det nyproducerade i en ny innehållshubb med ambitionen att den skulle bli mer ”självförsörjande” på egengenererad organisk trafik.

Gräsmatta

Kampanjen

Vi genomförde en storskalig sökordsresearch där över 40 000 sökord inom produktsegment och trädgårds/skogsskötsel analyserades utifrån efterfrågan och säsongstrender analyserades. Analysen låg sedan till grund för strategiska innehållsbeslut, vad som skulle skapas, optimeras eller konsolideras. Vi identifierade ämnen med innehållsgap på Husqvarna.com och tog även hänsyn till hur konkurrensutsatta dessa redan var på Google.

Sweetspotten var ämnen med högt sökintresse, medel till låg sökkonkurrens och hög relevans för Husqvarna och Husqvarnas kunder.

Med extremt detaljfokus mappade vi även ämnen och sökord gentemot sajtens befintliga artiklar för att optimera innehåll och för att identifiera områden där innehåll saknades. När en lucka identifierades skapades skräddasytt material. Innan något publicerades optimerades dess metadata och interna länkar med extrem precision. Så i stället för att publicera innehåll vi trodde kunde intressera lät vi det verkliga intresset från sökmotorerna styra innehållet.

Resultat

Sedan projektet start har vi genomfört ett flertal iterationer där vi omarbetat och optimerat artiklar för att förbättra användarupplevelsen och användarnyttan vilket förbättrat organisk ranking och CTR.

Husqvarna.com har lyckats med att få en hög ranking med ett flertal sökord men också lyckats med att bli utvald till den åtråvärda placeringen ”featured snippet”. Featured snippets är korta sektioner av exempelvis text och bild som presenteras i toppen av sökresultat för att snabbt besvara sökfrågan.

Ökad organisk trafik till innehållshubben
1049%
Ökat antal konverteringar
Index 250

Letar du efter inspiration?

Signa upp för vårt globala, månatliga nyhetsbrev och fyll på med de senaste insikterna!

Prenumerera
right arrow