Resorb

Resorb: Var inte vätskeobalanserad

Utmaning

Lansering

Summering

Vi skapade ett nytt reklamkoncept för att stärka Resorbs produktpositionering genom att nyttja typiska och “lätt-att -känna-igen” tillfällen för konsumtion.

ratio holder

Kampanjen

Resorb lanserade ett nytt sortiment av Ready-To-Drink-produkter i den mycket konkurrensutsatta kategorin funktionella drycker. Istället för att följa strömmen och positionera Resorb RTD-produkter som en klassisk sportdryck, baserade vi tillsammans med mStudio istället vårt koncept på att belysa de negativa (och i allmänhet okända) konsekvenserna av att vara uttorkad och hur det påverkar ditt humör, din prestation och ditt beslutsfattande.

För att sticka ut och väcka nyfikenhet grundades vårt koncept på att lägga till ett nytt ord till den svenska ordlistan, ett sammansatt ord som är knäppt, lekfullt men omedelbart förståeligt: ”Vätskeobalanserad”. Vi skapade sedan en serie kortare filmer och annonser för olika digitala plattformar för att illustrera tillståndet av att vara vätskeobalanserad med för målgruppen relevanta och välbekanta vardagsscenarier. Vi styrde även delar av kampanjen utifrån väder.

Resultat

2x erinran
Vi fördubblade den hjälpta reklamerinran jämfört med tidigare kampanjer.

Letar du efter inspiration?

Signa upp för vårt globala, månatliga nyhetsbrev och fyll på med de senaste insikterna!

Prenumerera
right arrow