Så här går tankarna hos oss

Mina 100 första dagar på MediaCom

Share
Eva L 174 liggande

"Jag hoppas också kunna bidra med mycket positiv energi kombinerat med norrländskt lugn och en stor portion nytänkande."

Efter över 20 år på kundsidan, vilka är dina första intryck?

Först av allt är jag väldigt imponerad av den kompetens som finns bland alla medarbetare. Jag lär mig något nytt varje dag och är lätt fascinerad över att inse ”hur mycket jag inte vet att jag inte vetat”. Efter att ha kunnat fokusera på ett eller ett par fantastiska varumärken i taget jobbar jag idag dagligen nära olika varumärken i olika branscher med olika utmaningar och möjligheter så en dag är sällan lik den andra.

Det går oerhört fort inom marknadskommunikationsområdet och här upplever jag att både kompetens och nyfikenhet verkligen finns hos både våra kundansvariga och även våra specialister som har möjlighet att ständigt utveckla sig inom sina olika områden. Jag upplever också att det finns en kultur där vi stöttar varandra, frekvent delar med oss av kunskap och aktivt jobbar med välmående, självledarskap och inkludering.

I en värld där disciplinerna inom marknadsföring och kommunikation sammanflätas tycker jag också det är positivt att vi på MediaCom går mot att kalla oss en kommunikationsbyrå, vi har både rätt kompetens och kontaktytor hos kund att göra skillnad även utanför de traditionella kampanjperioderna.

Vilka lärdomar tar du med från kundsidan?

Det jag framförallt tar med mig är en förståelse för vardagen på en marknadsavdelning. Det är hektiska dagar och man är ofta involverad i väldigt många interna och externa projekt, både högt och lågt. Min erfarenhet är att medieplanering och medieköp därför riskerar att bli en för liten del av vardagen, vilket är synd då det ofta är den största delen av marknadsbudgeten och dessutom baserad på både data och insikter. Att hela området i sig är komplext och utvecklas snabbt bidrar förstås också. Som marknadsansvarig är det i princip omöjligt att hänga med i all utveckling så här har vi på byråsidan en uppgift att förenkla en komplex värld för våra kunder och även komma ihåg att delar av målgruppen ofta är utanför marknadsavdelningen.

En lite jobbig självinsikt är att jag helt klart kunde ha varit en bättre köpare av medietjänster men jag tycker också det är ett delat ansvar; att som kund både våga ställa frågor och även involvera byrån i den övergripande affärsutmaningen istället för att fokusera på medieköp på kampanjbasis, inte sällan med kort framförhållning. Och, å andra sidan, att som byrå faktiskt kunna förmedla vad man kan erbjuda för att driva kundens affär på ett förenklat sätt.

Jag lade jämförelsevis lite tid på mediebyrån jämfört med de kreativa byråer jag arbetat med. Idag hade jag jobbat annorlunda och tagit med de insikter som mediebyrån kan ta fram tidigare i processen för att lättare kunna styra både budgetar, viktning av kanaler och uppföljning men också för att få vägledning kring vilka varumärkesmässiga och kommunikativa utmaningar varumärket har.

Hur kan relationen mellan byrå och kund utvecklas och förbättras?

Det handlar om en relation där nyckeln är kommunikation och ömsesidig respekt för varandra. Stora mängder komplex information ska förmedlas på kort tid och i slutändan bidra till kundens affärsmål – och ju snabbare utvecklingen går inom marknadsföringsområdet, inte bara när det gäller annonsering utan alltifrån plattformar till datahantering och algoritmer, desto större är risken att vi missförstår varandra. Att kommunicera på mottagarens villkor är alltid nyckeln.

Parallellt med den utvecklingen så utvecklas marknadsfunktionen på företagen där rollerna ständigt förändras och alltid står i relation till hur organisationen i övrigt ser ut. Har man ett direkt säljansvar, vem ansvarar för E-com, vilka distributionskanaler jobbar man med, var ligger den digitala utvecklingen osv. Vi jobbar redan nu och kommer att fortsätta arbeta för att bredda vår kontaktyta hos kund utanför marknadsavdelningen.

De kund- och byrårelationer jag själv har upplevt som bäst har innehållit många samtal långt utanför briefmallen. Det har byggt förtroende och resulterat i framgångsrika samarbeten. Och ju större förtroende, desto mer utrymme för modiga och nytänkande idéer. Det är så viktigt att komma ihåg att vi behöver både hjärna och hjärta, det är ju marknadskommunikation vi arbetar med.

Vad hoppas du kunna bidra med hos MediaCom?

Det jag specifikt önskar bidra med är just att kunna använda erfarenheten från många år på kundsidan och förståelsen hur vardagen kan se ut där – plus att kunna förenkla komplexa sammanhang och vara ett bollplank både till mina kollegor och våra kunder.

Jag hoppas också kunna bidra med mycket positiv energi kombinerat med norrländskt lugn och en stor portion nytänkande.

Kontakt:
Eva Lundström

Letar du efter inspiration?

Signa upp för vårt globala, månatliga nyhetsbrev och fyll på med de senaste insikterna!

Prenumerera
CTA right arrow