Så här går tankarna hos oss

3 frågor till vår Digital Director

Axel

3 frågor till vår Digital Director

Hur resonerar du kring balansen mellan långsiktig varumärkesbyggande kommunikation och säljdrivande kommunikation?

Vi ser inte varumärkesbyggande kommunikation och säljdrivande kommunikation som två olika delar utan som en helhet beroende av varandra. Genom varumärkeskommunikation skapar vi oss insikter och data som är applicerbara på det vi kallar performance och vice versa. Kortsiktighet är fortfarande en stor utmaning för många i vår bransch. De flesta kunder jobbar ofta med sina ”performance”-kampanjer utifrån mer traditionella KPI:er så som CPA (Cost per Acqusition), ROAS (Return on Ad Spend) och/eller CPC (Cost per Click). Det är KPIer som ligger till grund för kortsiktiga beslut och är bra här och nu men sällan på lite längre sikt.

Vad krävs för att lyckas optimera både på kort och lång sikt?

För att både lyckas med att driva försäljning både på kort och lång sikt samt kanske viktigast; öka försäljningen per kund behöver vi förfina våra KPI:er. Ett exempel på sådant mått är Customer Lifetime Value (CLV) där vi adderar fler datasignaler och värden för att när det är möjligt skapa högre relevans för varje enskild kund. Målet är att applicera vad vi kallar ”predicted CLV”, där vi till exempel i en prospekteringsfas optimerar och budar mot intäktspotentialen hos varje unik kund både utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Vad är viktigt att tänka på för att lyckas optimera på just CLV?

Det krävs såklart att vi både har och kan hantera stora mängder data, exempelvis kampanjdata, CRM-data, location data med mera och att vi kan använda Machine Learning samt AI för få hjälp att exekvera.

Det handlar också om att säkerställa att vi har det grundläggande på plats, hur vi hanterar det egna kanalerna och synergierna med våra kampanjer och att all tracking är implementerad korrekt.

Jag tycker det är viktigt att man som marknadsförare idag förstår att det inte finns ett givet facit. Tillsammans med de flesta av våra kunder har vi en samsyn om att vi hela tiden behöver testa och lära oss, testa igen osv. Testa utifrån tydliga hypoteser kopplade till de övergripande målen för att gemensamt med våra kommunikationspartners hitta nya lösningar som skapar tillväxt.

Kontakt:

Axel Lindström

Mer om Axel här!
CTA right arrow

Letar du efter inspiration?

Signa upp för vårt globala, månatliga nyhetsbrev och fyll på med de senaste insikterna!

Prenumerera
CTA right arrow