MediaCom Bigger Picture Sessions

Key take aways – MediaCom Bigger Picture Sessions: e-com

Share
Kundevent

MediaCom Bigger Picture Sessions

För två veckor sedan samlade vi ett 30-tal kunder på plats på vårt kontor för ett efterlängtat fysiskt kundevent med fokus på e-commerce.

Eventet ingår i en serie av kundevent – ”MediaCom Bigger Picture Sessions” - där vi fokuserar på ett specifikt ämne med målsättningen att förenkla och förklara och därmed minska gapet mellan en ökande komplex spelplan inom media och marknadsföring och en, i skrivande stund, ovanligt komplex omvärld med flera faktorer som påverkar oss både som individer och företag. Huvudmålgrupp för eventen är marknadschefen och medarbetarna på marknadsavdelningen, men vi välkomnar mer än gärna representanter från andra delar av företaget också.

Vi har under året sjösatt ett e-com-team hos MediaCom som i korta drag fungerar som länken mellan marknadschefens medieinvestering och en ökad effektivitet och kundnöjdhet på sajten. Teamet jobbar å ena sidan nära våra kundansvariga för att förstå vilka affärsutmaningar – och möjligheter – våra kunder har och å andra sidan koncernens många specialister och unika verktyg inom digital effektivisering.

Vi konstaterar snabbt att rollen som marknadschef fortsätter vara utmanande, den tuffaste av alla ledningsfunktioner om man ser till hur länge – eller snarare kort tid - man faktiskt sitter på sin position. Vi konstaterar också att e-handeln under det första halvåret 2022 för andra kvartalet i rad minskat jämfört med tidigare period, förvisso drivet av en ovanligt hög e-handelsnivå under pandemiåren, men också att inflation och en allmän kostnadsmedvetenhet hos kunderna påverkar utvecklingen. E-handelskunden har också större krav på andra delar än själva produkten/tjänsten och prislappen, flexibilitet inom leveranssätt och betalningssätt blir mer och mer avgörande. Här kommer några take-aways från eftermiddagen:

  1. ”Never let a good crisis go to waste” sade Winston Churchill i mitten av 1940-talet, och – naturligtvis utan att förminska det mänskliga lidandet i skrivande stund förknippat framför allt med pandemin och kriget i Ukraina – kan vi konstatera att det är högaktuellt idag när spelplanen är i ständig rörelse. Och allt startar förstås med kunden, nya behov föds som kräver nya lösningar och resultatet kan bli nya konkurrensfördelar och intäktskällor. Att se E-handelsplattformen som en egen produkt och kundupplevelse snarare än som enbart en försäljningskanal kan låta självklart men ofta är det många avdelningar involverade med ansvar för olika delar vilket gör att helhetsupplevelsen kan halta. Mycket är ogjort ännu inom områden som flexibilitet, hållbarhet och kundupplevelse. Omfatta komplexiteten – den kan innebära möjligheter.
  2. Olika avdelningar och funktioner ser ofta på olika KPI:er med risk att både kopplingen till affärens övergripande målsättningar och kundupplevelsen blir lidande. Att identifiera och skapa samsyn kring affärsutmaningarna är centralt. När det kommer till digital marknadsföring och e-handelsmått finns det extremt många KPI:er som i värsta fall kan vara motstridiga. Ibland kan det vara så att en KPI behöver stå tillbaka för att inte missa det övergripande målet. Dessutom finns det en organisatorisk effektivitetsvinst när alla arbetar åt samma håll.
  3. Börja med kunden – och våga vara kreativ! Att alltid börja med kundens perspektiv är inget nytt men kan inte påpekas ofta nog. En ynkas sekunds fördröjning i laddning av en mobil sida motsvarar kraftiga försämringar av både konverteringsgrad och kundnöjdhet. Detta känner de flesta till men förutom att optimera laddningstider finns det en hel del kvar att göra när det kommer till att balansera de analytiska delarna med kreativa insatser. En satsning på ökad annonsbudget bör följas av motsvarande satsning på kreativt innehåll. Kreativiteten kommer också igen i hur butiken utformas, hur synkroniserad upplevelsen är mellan olika kanaler; offline- och online men även mellan de digitala kanalerna som inkluderar både sociala medier och nyhetsbrev.
  4. Medieinvesteringen är oftast den enskilt största posten i en marknadsbudget och med hjälp av mediebyrå och/eller interna resurser läggs mycket fokus på den köpta annonseringen och att driva rätt typ av trafik till sajten; allokering mellan kanaler och över tid, budskap och målgruppsoptimering baserade på aktuella och relevanta data. Vi vill uppmana alla till att inte stanna vid ”klicket” – ge din medieinvestering chansen att prestera (ännu) bättre. Efter klicket finns det minst lika mycket att jobba med när det kommer till användarupplevelsen och hur den linjerar med kundupplevelsen i övrigt. Hanteras dessa två centrala uppgifter kanske olika ställen på företaget – och, återigen, med olika mått på framgång?

    Att enas om övergripande KPI:er för e-handeln, analysera och optimera data hela vägen – inte bara fram till själva klicket är nycklar för ett framgångsrikt samspel och i förlängningen en framgångsrik e-handel och även summerar också vår eftermiddag.

Nyfiken på att veta mer?

Vi finns här för att diskutera möjligheter, utmaningar och supportera med konkreta uppdrag som t.ex. dashboards för att säkerställa en gemensam syn på e-handelsaffären - till migrering till Google Analytics 4 för att säkerställa datakvalitet över tid.

Du når oss genom din kontakt här hos MediaCom eller direkt till vår E-commerce Director, Emanuel Angerbjörn.

Letar du efter inspiration?

Signa upp för vårt globala, månatliga nyhetsbrev och fyll på med de senaste insikterna!

Prenumerera
CTA right arrow