Hva kjennetegner egentlig en sterk merkevare, hva skal til for å vokse, og hvordan kan man bli den sterkeste merkevaren i en kategori?

BAV

Visste du at vi har verdens største merkevaremåling, BAV, tilgjengelig for deg?

Hva kjennetegner egentlig en sterk merkevare, hva skal til for å vokse, og hvordan kan man bli den sterkeste merkevaren i en kategori? Dette er noen av spørsmålene BAV (Brand Asset Valuator) skal svare på. Mange av våre kunder har fått BAV presentert og noe har allerede fått sin egen merkevarestudie presentert. Dersom dette ikke gjelder deg så oppfordrer vi deg til å lese videre. Gjennom BAV kan du få mye verdifull kunnskap til en meget lav kostnad. Om du ønsker å vite mer om BAV, eller lære om hvordan din(e) merkevare(r) scorer kan du bare avtale det med din kundeansvarlige rådgiver. Vi har hatt som ambisjon at alle våre kunders kategorier skal være godt representert i undersøkelsen.

Her kan du lese litt mer om hva BAV er:

Bakgrunn og historie
Brand Asset Valuator (BAV) er utviklet av WPP selskapet Young & Rubicam i samarbeid med en rekke tunge fag- og forskningsmiljøer. Undersøkelsen administreres av det tilknyttede konsulentselskapet BAV Group og ble gjennomført i Norge med støtte fra GroupM-byråene MediaCom, Mindshare og Wavemaker.

BAV regnes for å være verdens største empiriske studie av merkevarer. Siden oppstarten i 1993 er undersøkelsen gjennomført i 50 ulike markeder, for hele 63.000 ulike merkevarer. I Norge er det i 2022-utvaven gjennomført nesten 8.300 intervju blant norske forbrukere som scorer og rangerer hver merkevare på hele 75 ulike parametere. Dette gjør BAV til Norges største konsistente brand equity database og ikke minst et unikt verktøy for merkevare- og kommunikasjonsstrategi.

Hva måler vi i BAV

BAV identifiserer en merkevarens mentale markedsandel, muligheter for vekst, prispotensial, personlighet og opplevd synlighet – og forklarer hvorfor. For å gjøre dette tar BAV for seg 3 ulike områder ved den enkelte merkevare: Merkevarekapital, Merkevarepersonlighet og Merkevaretilknytning.

Merkevarekapital (Brand Equity)

En merkevare består av oppfatninger en målgruppe har av et produkt eller en tjeneste, som bidrar til at en velger produkter og tjenester fremfor konkurrerende produkter og tjenester i dag (volum/ markedsandel), i fremtiden (vekstpotensial), og samtidig også bidrar til økt betalingsvillighet (margin).

BAV måler merkevarekapital (Brand Equity) på to hoveddimensjoner: Merkevarens posisjon i dag, og merkevarens potensiale for vekst i fremtiden.

Et merkes posisjon i dag handler mye om hvor godt målgruppen kjenner til en merkevare, og hva den står for. Saliency vil være et viktig element, men også erfaring de har med merkevaren, anseelse og opplevd kvalitet og nytteverdi. I BAV scores merkevarens posisjon gjennom pilarene Familiaritet (i hvilken grad man kjenner merkevaren) og Anseelse (i hvilken grad man har positive oppfatninger og følelser knyttet til merkevaren).

Merkets posisjon er imidlertid ikke en konstant. En sterk posisjon i dag kan trues dersom merkevaren ikke lykkes i å holde seg relevant eller å tilby noe positivt unik i forhold til konkurrentene. Tilsvarende kjennetegnes merkevarer som er på vei opp ved at de scorer sterkt på nettopp disse parameterne. I BAV scores merkevarens potensial gjennom pilarene Relevans (i hvilken grad er merkevaren oppleves relevant i forbrukerens liv) og Differensiering (i hvilken grad man oppleves positivt annerledes enn konkurrentene).

En sterk merkevare er altså en du kjenner, er relevant for deg, skiller seg ut, og som du har et positivt inntrykk av. Disse oppfatningene vil gi en styrket posisjon i kundens beslutningsprosess, skape større vekstmuligheter i fremtiden og gi høyere betalingsvillighet. Samtidig kan alle disse dimensjonene påvirkes gjennom kommunikasjon – som er gode nyheter for oss! Spørsmålet er bare hvor fokuset bør ligge for å skape vekst.

BAV2jpg

Merkevarepersonlighet

Merkevarers score vs. konkurrenter på de enkelte pilarene som danner grunnlag for Brand Asset Value kan være verdifull innsikt i seg selv. Virkelig nyttig blir det imidlertid først når vi forstår hvorfor bildet ser ut som det gjør. BAV kartlegger 48 attributter som forklarer en merkevares personlighet, for å gi mer dybde og forklare en merkevares posisjon og potensiale. Egenskapene er også gruppert inn i 10 arketyper, som gir en bedre forståelse for hva som ligger i merkevarens DNA og hjelper med å forklare mer i dybden merkevarens posisjon og potensiale.

Merkevaretilknytning
Til slutt måler BAV også merket merkets påvirkning på oss i form av om vi føler en sterk tilknytning til merkevaren og i hvilken grad vi er villige til å anbefale merkevaren videre til venner og kjente.

Det unike ved BAV

  • Omfanget av KPIer og attributter som danner grunnlaget for vurderingen
  • BAV måler hele 800 merkevarer i det norske markedet
  • Undersøkelsen er kategoriagnostisk hvilket vil si at vi kan sammenstille merker på tvers av kategorier, også på merkevarepersonlighet
  • Metoden for verdisetting er grundig verifisert opp harde KPIer som markedsandeler, verdiutviklingen til selskaper osv.
  • Målingen setter ikke bare en verdi på merkevaren, men gir også et svært omfattende grunnlag for å vurdere HVORFOR merkevaren scorer som den gjør.

Ser du etter inspirasjon?

Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev!

Registrer
CTA right arrow