MediaCom | Sterke filmer i Reklamebørsen for september

Sterke filmer i Reklamebørsen for september

Etter flere måneder med uvanlig lite sterke reklamefilmer stilte Reklamebørsen for september med et av årets sterkeste startfelt.

REKLAMEBØRS SEPT

Sterke filmer i Reklamebørsen for september

Både oppmerksomhetsvinneren Telia og likingvinneren Lotto gikk i september bort fra etablerte karakterer til fordel for noe nytt, mens Volkswagen sto for månedens sterkeste prestasjon med både solid oppmerksomhet og høy liking i en kategori (bil) som det generelt er utfordrende å engasjere folk flest i.

Hele rapporten, med mer utfyllende kommentarer og analyser finner du her

Sept


Rundens vinner – OPPMERKSOMHET: Telia (5 Gamlinger som Gønner Ginseng på en Gård i Grenland)

Etter tidvis stor suksess med den pragmatiske gutten (som ble assistent for reklamefilmprodusenten) har Telia i sin siste kampanje valgt å kommunisere 5G ved hjelp 5 G’er. Filmen med 5 Gamlinger som Gønner Ginseng på en Gård i Grenland (og en rosablogger) leverte svært effektiv oppmerksomhet og «Gamlingene» var den filmen som klart flest husker å ha sett i Reklamebørsen for september.

Rundens vinner – LIKING: Norsk Tipping, Lotto (Rom med utsikt)

I likhet med oppmerksomhetsvinneren Telia har også Lotto valgt å la en etablert og vellykket karakter (Otto) hvile denne gangen til fordel for noe nytt. Med mindre humor og mer varme lar folk seg fortsatt sjarmere av Lotto og historien om den eldre damen som tar med seg utsikten når hun flytter til omsorgssenteret er rett og slett årets hittil best likte film i Reklamebørsen.

Rundens vinner – EFFEKTIVITET: Polly (Jothepus)

Polly hevder å være forsøkt kopiert siden 1957 og i sin siste kampanje illustreres budskapet med særs dårlige kopier av hhv. Lothepus (Jothepus) og MacGyver (MacIvar) hvorav førstnevnte ble målt i denne runden av reklamebørsen. Filmen var blant de med lavest TV-trykk men nådde likevel en delt 3. plass på oppmerksomhet og sikret seg med det en knepen effektivitets-seier foran oppmerksomhetsvinneren Telia.

Rundens vinner – SAMMENLAGT (APOS): Norsk Tipping, Lotto (Rom med utsikt)

Med god oppmerksomhet (delt 3. plass) og årsbeste på liking er det Lotto som drar hjem en ganske klar sammenlagtseier for september. Rangeringen sammenlagt følger denne gangen rangeringen på liking, med Volkswagen, Norwegian og Polly på de neste plassene.

Andre filmer som er verdt en ekstra kommentar:

  • Volkswagen (Kjøreskole): Selv om filmen ikke når helt til topps på noen av parameterne er det kanskje likevel Volkswagen som har levert månedens største prestasjon. «Kjøreskole» leverer et av de aller sterkeste bilreklame-resultatene de siste årene med hele 45% oppmerksomhet (Topp 10% bilreklame siste 2 år) og hele 38% positiv liking (best likte bilreklame på nesten 10 år). At moderne biler har programvare som oppdateres løpende er kanskje ikke unikt for Volkswagen, men igjen (som med «over the air» i februar) lykkes Volkswagen med å kommunisere dette på en måte som treffer folk flest slik det passer seg for et folkebilmerke.
  • Voyah: Bilmarkedet endres som aldri før med både en rekke nye bilmerker og en uvanlig stor glidning mellom folke- og premiumbiler. Mulighetsrommet for nykommere har dermed aldri vært større, ikke minst når man lover levering før nyttår. Voyah er i dag et av de absolutt minst kjente bilmerkene på det norske markedet og i sin første TV-kampanje har Voyah engasjert både artisten Aurora og eventyreren Lars Gamme for å gjør noe med dette. Med moderate resultater på både oppmerksomhet (effektivitet) og liking (engasjement) spørs det om ikke mulighetsrommet kunne vært utnyttet bedre.

Ser du etter inspirasjon?

Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev!

Registrer
CTA right arrow