Bratislava, Slovakia

Junior Performance Manager

Apply for this job
Share
Programmatic, Biddable, Paid Media & SEO • Permanent (Full Time)

Job Title: Junior Performance Manager

Location: Slovakia - Bratislava

Job Type: Permanent

Description

Vitajte v MediaCom(e),

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom.

Vieme, že keď investujeme do našich ľudí, doručíme lepšie výsledky nielen pre nich, ale aj pre našich klientov. Tiež vieme, že talent veľa podôb. To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie, v ktorom oslavujeme rozdielnosť.

Chcete pracovať s múdrymi, kreatívnymi, entuziastickými ľuďmi? My tiež.

Účel pozície:

Hlavnou úlohou tejto pozície je vykonávať mediálny nákup online kampaní, a vypracovávanie rôznych analýz priamo alebo nepriamo súvisiacich s priebehom a výsledkom online kampane. Podieľa sa na príprave reportov, návrhov, analýz, plánov, atď. Je zodpovedný za kontinuálne rozširovanie svojich znalostí a zručností prostredníctvom svojej účasti na tréningoch, webinároch, participácie na projektoch a samo vzdelávaním, čo by sa malo prejavovať aj v náraste odbornosti ponúkaných riešení a kvality poskytovaných služieb špecificky s dôrazom na performance marketing. Je súčasťou performance tímu zameraného na tvorbu amaximalizáciu merateľnej ROI z médií pre klienta.

Hlavné pracovné činnosti:

 • Na základe analýz a odporúčania mediálnych parametrov pripravuje mediálny plán alebo projekt pre klienta. Najskôr sa bude špecializovať a zdokonalovať v platenom výhľadávaní.
 • Zodpovednosť za aplikovanie trackovacích nástrojov a technológií pri jednotlivých aktivitách/kampaniach.
 • Zodpovednosť za vyhodnocovanie a napojenie digitálnych platforiem do benchmarkov, dashboardov, správne používanie IDs a tvorbu odporúčaní založených na výkone aktivít a podobne.
 • Aplikácia pokročilých tém ako sú advanced skripty pri primárne aukčných exekúciách (Google Ads, dv360, search360 atď.), snaha o automatizáciu činností, zrýchľovanie procesov na svojej strane, napr. nastavenie-spustenie-optimalizácia-spustenie-optimalizácia-vyhodnotenie.
 • Implementáciu kampaní v rôznych systémoch, napr. Google Ads.
 • Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data Specialistom. Vyhodnocuje efektivitu kampane z pohľadu naplnenia dohodnutej mediálnej stratégie klienta, vypracúva reporty a taktické odporúčania.
 • Priebežne sa vzdeláva v oblasti performance marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov.

KPIs:

Produkt: kvalita optimalizácie, komplexnosť nastavení

Klient: ho/ju vníma ako experta

Ľudia: sa môžu spoľahnúť

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre tému, nebude problém

Ostatné:

 • Nejaká skúsenosť s Google Ads/GA
 • Úprimný záujem o performance, biddable tému a/alebo data driven online marketing, bez toho to nepôjde
 • Vzťah k číslam, analytické myslenie
 • Angličtina je potrebná minimálne na pasívnej úrovni

Minimálna mzda: 1000 EUR Brutto (v závislosti od skúseností a schopností uchádzača)

Apply for this job

Get career alerts

We'll let you know about the latest career opportunities. Click each region you're interested in to get an alert.