Mangfoldighed og inklusion

1

Vores vision

MediaComs Charter for Change: Diversitet, inklusion og samhørighed

I MediaCom vil vi være kendt verden over som det førende bureau i vores branche – også når det gælder mangfoldighed og inklusion. Vi vil gå forrest og skabe social forandring ved at påvirke det samfund, vi bor og arbejder i, positivt. Der er ikke plads til ulige muligheder i vores forretning.

MediaCom vil være et sted, hvor alle oplever at få muligheder for og rammer til at udnytte deres potentiale. Sammen med WPP og GroupM vil vi være frontløbere inden for diversitet og inklusion. Det betyder, at det arbejde, vi leverer til vores kunder, hele tiden skal afspejle og hylde mangfoldigheden i vores samfund. Det kræver, at alle forpligter sig til en langsigtet dagsorden for forandring, som vi kan være stolte af. Vi har 10 trin til forandring, som du kan se herunder.

1: Ansvar

Oprettelsen af vores Global Belonging Council: En alsidig blanding af mennesker fra hele vores forretning, som står til ansvar over for MediaComs Global ExCo. De skal samarbejde med vores kolleger i WPP og GroupM samt eksterne eksperter og rådgivere efter behov for at skabe bæredygtig forandring og sikre, at vi leverer på dette punkt.

2: Uddannelse

Ved at køre vores læringsagenda, herunder obligatorisk træning for alle, for at udvikle og uddybe forståelse i mangfoldighed og integration på tværs af bureauet.

3. Ryst posen

Ved løbende at revidere vores medarbejderprogrammer og -praksisser og foretage ændringer, hvor der er nødvendigt, vil vi sikre, at mangfoldighed og inklusion er en integreret del af hverdagen ’på gulvet’ og af vores talentudvikling på alle niveauer.

4: Uddannelse

Ved at skalere vores mentor- og sponsorprogrammer som fx uddannelsen i at forbedre samarbejdet, vil vi sikre lige muligheder på alle niveauer og en udvidelse af vores talentpuljer.

5: Lokal handling

Ved at udvikle et netværk af medarbejderressourcegrupper (ERG’er) vil vi fremme en kultur med vægt på tilhør og mangfoldighed. Vores ERG’er fungerer også som et ’lytterør’ til åbne, trygge rum, hvor vi kan lufte bekymringer og reagere på feedback.

6: At skabe forandring med vores kunder

Ved at opbygge et uddannelsesprogram og en playbook til vores plannere vil vi sikre, at læring om inklusion integreres i vores kundemedier og i det kreative arbejde.

7: Ændring af vores narrativ

Ved at gennemgå både vores interne og eksterne kommunikation vil vi sikre, at den har forbindelse til og giver mening for alle – og forpligter sig til at involvere forskellige meningspaneler og beslutningstagere.

8: Giv os noget tilbage

Vi vil støtte fællesskaber og organisationer med sociale formål og styrke vores globale programmer for frivillige.

9: Tage egerskab

I overensstemmelse med WPP vil vi kunne måle mangfoldighed og inklusion som KPI’er – ved at være transparente omkring vores mangfoldighedsdata og ved at gøre mangfoldigheds- og inklusionsmålinger til en del af vores årlige MY360 HR-program.

10: Konstant forandring

Vi vil opbygge et bureau, som giver en positiv arv videre til samfundet. Vi vil give vores medarbejdere en stemme ved jævnligt at invitere grupper af kolleger med til vores globale ExCo-sessioner for at dele deres erfaringer og være med til at forme fremtiden for MediaCom Group.