Screenshot 2022 04 27 at 15 51 35

MediaCom Group Danmark lukker det uintenderede løngab og tager nu hul på opgøret med underrepræsentationen af kvinder på ledelsesniveau.

Løngap og ulighed på ledelsesgangen

Mediacom Group har har haft et løngab mellem kvinder og mænd – og har for få kvinder på ledelsesgangen. Det er konklusionen i kulegravning af ligeløn, som hele bureau-gruppen inkl. GroupM og søsterbureauerne har fået lavet. Nu har vi lukket løngabet.

I starten af året fik MediaCom Group lavet en ekstern undersøgelse af arbejdsforholdene på bureauet med særligt fokus på løn og køn. Her ville MediaCom Group gerne vide om der var udfordringer i forhold til ligeløn for lige arbejde.

Forventningen var, at MediaCom Group lå på linje med resten af samfundet og branchen, så det var en stor øjenåbner for ledelsen, da undersøgelsens resultater kom ind.

Resultaterne gjorde det klart, at ligestillingen i bureauerne under GroupM i Danmark og MediaCom Group, i forhold til løn, var i en dårligere forfatning end forventet.

Undersøgelsen viste, at 18 procent af kvinderne på gruppens bureauer fik mindre i løn end mænd i tilsvarende stillinger. Og den viste også, at det gennemsnitlige løngab for de berørte kvindelige medarbejdere lå på 15 procent.

Reaktionerne fra medarbejdere i forhold til undersøgelsen har generelt har været positive – på trods af de objektivt set utilfredsstillende resultater. Og det har været et følsomt emne for mange. Ikke mindst dem som var direkte berørt.

Løngab lukket

Efter undersøgelsens overraskende resultater har MediaCom Group nu fået lukket løngabet mellem mænd og kvinder ­– og har iværksat en række nye initiativer. Processerne ændres, så der arbejdes med lønopmærksomhed i rekrutteringen og i forhold til udvikling af medarbejderne og ikke mindst i forhold til den måde, MediaCom Group belønner og forfremmer medarbejdere.

Derudover er der sat en række mål og som MediaCom Group holder hinanden op på både lokalt og overordnet som organisation. Undersøgelsen bliver derfor også lavet igen om et år og fremefter, så løngabet forbliver lukket.

Flere barrierer skal fjernes

MediaCom Groups fokus på ligeløn er kun ét element i en samlet indsats i GroupM med fokus på at fjerne både åbenlyse og oversete barrierer, der kan hindre lige adgang for ansættelse, personlig udvikling og karriere for alle medarbejdere.

Det er en længerevarende proces som kræver et langt træk for at ændre både bureauets mindset, adfærd og kultur hos alle medarbejdere – og ikke mindst ledere – og derfor dette indarbejdes i MediaCom Groups lederudvikling.

Ulighed på ledergangen

En anden hovedkonklusion, i undersøgelsen af ligestillingen var, at kvinder er underrepræsenteret på ledelsesniveau. Og det på trods af, at der arbejder flere kvinder end mænd i bureau-gruppen.

Her mistes kvinderne, når de rammer senior-rollerne – og det er en anden udfordring MediaCom Group har fokus på at løse. Det er desværre ikke en udfordring, der unik for bureauet, men også gør sig gældende i andre bureau- og konsulentvirksomheder.

En del af ubalancen og de underliggende årsager er svær at forklare ud fra den nuværende undersøgelse. Men skævheden af medarbejdersammensætningen på ledelsesniveau arbejdes der nu hårdt på bliver udlignet, blandt andet med at arbejde med familiepolitik, talentudvikling og transparente karriereveje.

Vil du høre mere om løngap undersøgelsen og MediaCom Groups videre arbejder med ligestilling på ledergangen kan du kontakte CEO, Jesper Jørgensen på mail eller +45 31220646.


Leder du efter inspiration?

Tilmeld dig her og bliv opdateret af vores eksperter om brand vækst og medietendenser.

Tilmeld
CTA right arrow