Screenshot 2022 01 10 at 19 12 44

Mediacom Group går igennem kulturel transformation

Værdier med fokus på tryghed og kreativitet

I Mediacom Group er medarbejdertilfredsheden tredoblet i løbet af de sidste 1,5 år, hvilket betyder, at den ønskede bureautransformation er godt i gang. Det vil blandt andet afspejle sig i årsregnskabet, der bliver frigivet i slut Q1. Allerede nu er det tydeligt, at 2021's resultat bliver fantastisk, og det skyldes udelukkende, at bureauet lige nu har en outstanding medarbejderstab af dygtige og motiverede kollegaer.

Sårbarhed og tillid er nøgleord

Dén transformation, som bureauet gennemgår, bunder i en ny ledelsesfilosofi, der er blevet introduceret tilbage i maj 2020 sammen med en række nyere initiativer fra det forgangne år. Mediacom Groups CEO, Jesper Jørgensen, understreger, at de bedste resultater opnås, når der udvises sårbarhed - både overfor medarbejderne imellem men også eksternt overfor kunder og samarbejdspartnere. Altså arbejder Mediacom Group på at opbygge tillid og en organisatorisk transparens, så alle oplever tryghed og tillid til hinanden på bureauet.

Værdier med fokus på tryghed og kreativitet

Men hverken åbenhed eller tilfredshed kommer fra den ene dag til den anden, og kulturændringer kræver intensivt arbejde og stærke værdier. De fire bærende værdier, der arbejdes med hos Mediacom Group, er:

  • Blot halsen
  • Vi passer på hinanden
  • Vil du, så kan vi
  • Det må godt kilde lidt

De to første værdier er direkte relateret til sårbarhed og et arbejdsmiljø bestående af tryghed. Og de to sidst værdier knytter sig til kreativitet, at hylde initiativer fra medarbejderne og lysten til at udvide forretningen.

Forbedret familiepolitik og barselsvilkår

Ligesom der bliver gjort mere for at gøre plads til sårbarhed og tryghed, kreativitet og individuelt initiativ, bliver der også gjort plads til den enkelte, der samtidig er en del af en ny eller voksende familie. Derfor har Mediacom Group fået en ny og markant forbedret familiepolitik

Ansatte har dermed fået nye og væsentligt forbedrede barsels- og familievilkår:

  • Pension under hele barslen: Både under perioden med fuld løn, men også når den barslende er på barselsdagpenge. Normen er pension i fuldløn-perioden
  • 4 ugers barsel for anden barselstager. Normen er 2 uger
  • Nedsat tid efter barsel, med fuld løn i perioden
  • Omsorgsdage med fuld løn for alle
  • Sorgorlov med fuld løn. Normen er dagpengesats i orlovsperioden

Mental sundhed er en opgave for alle

Udover de håndgribelige forbedrede vilkår handler arbejdet med trivsel og mental sundhed i høj grad om at være opmærksom på hinanden. Og om at lytte til hinanden. På tværs af bureauet. Derfor har Mediacom Group uddannet tre kollegaer til at være Mental Health Allies. De skal kunne fungere som et muligt første stop, hvis man har et problem, der kan være svært at gå til sin egen leder med. De kollegiale Mental Health Allies kan være den guideende hånd, der fungerer som bindeled mellem kolleger, bureauets People Partner, Lene Breitenstein, HR-afdelingen og den øvrige ledelse. Initiativet er stadig i begyndelsesfasen men er blevet taget rigtigt godt imod af medarbejderne.

Medarbejdertilfredsheden skal løftes yderligere

I 2022 vil der fortsat være fokus på at forbedre rammerne og vilkårene for alle medarbejdere. Og de initiativer, der er blevet søsat for at højne tilfredsheden, vil fortsat blive udviklet og nye vil bestemt komme til.

For yderligere oplysninger kontakt CEO Jesper S. Jørgensen - [email protected] eller People Partner Lene Breitenstein - [email protected]

Leder du efter inspiration?

Tilmeld dig her og bliv opdateret af vores eksperter om brand vækst og medietendenser.

Tilmeld
CTA right arrow