ratio holder

Vi vil have et bæredygtigt familie- og arbejdsliv. Derfor har vi en ny ambitiøs familiepolitik.

Visionen bag den nye familiepolitik er blandt andet at skabe en barsel, der er ensartet og transparent for alle medarbejdere. De nye vilkår indeholder alt fra ligestilling af familiekonstellationer og adoptanter, pension under barsel, bedre overgang fra barsel til arbejde, 4 ugers barsel for anden barselstager, omsorgsdage med fuld løn til alle og sorgorlov med fuld løn. Med de nye tiltag sætter vi barren højt, fordi vi vil være med til at sikre bedre forhold for alle ansatte i MediaCom Group og i branchen iøvrigt.

Vores familiepolitik gør op med tre udfordringer:

Alle typer af forældre og familier skal have ens vilkår – Vi bryder med de traditionelle forestillinger om familiekonstellationer og har derfor skabt ens vilkår uanset familiesammensætning, køn og sociale relationer.

Icon

Kvinder og mænd sikres samme pension – Vi tilbyder pension under hele barslen - både i perioden med fuld løn men også i barselsdagpengeperioden.

Presentation1

Barslende tilbydes en bedre tilbagevenden til arbejde – Det skal være nemmere at vende tilbage på jobbet med en god balance mellem arbejds- og familieliv fx med 30 timers arbejdsuge med fuld løn.

Wl
ratio holder

Bliv klogere på vores familiepolitik

Bliv klogere på den nye familiepolitik

Se videoen og hør mere om den nye familiepolitik. Her kan du også møde Anne Born Smidt, Group Client Lead og Jesper Jørgensen, CEO, fra MediaCom Group, der fortæller om, hvorfor politiken har betydning for dem.

Shutterstock 700077655

Pension under hele barslen

Den nye familiepolitik omfatter også ændrede pensionsvilkår, hvor der nu betales fuld pension under hele barselsperioden. Dermed løses det grundlæggende problem, at kvinder i gennemsnit har en pensionsformue, der er 24% mindre end mænds (Danica Pension, 8. marts 2021). Og selvom politikerne forsøger at skabe lighed blandt forældrene i barslen, så er det ofte kvinderne, der står tilbage med en mindre pensionsopsparing, da det er kvinderne, som afholder mest barsel. Idag er minimumskravet, at der betales pension under lønperioden og ikke i dagpengeperioden. Ansatte hos MediaCom Group får nu pension i hele perioden, dvs både under løn- men også i dagpengeperioden.

Barselsnetværk for alle barslende og børn

På tværs af huset er der også et barselsnetværk, hvor barslende kollegaer og børn mødes til rytmik, førstehjælpskursus, sansemusik og alt det andet gode, når man er på barsel med sit barn.

MediaCom Groups familiepolitik

 • Kønsneutralitet: Køn er uden betydning. En barselstager er enten “Første barselstager” eller “Anden barselstager”.
 • Diversitet: Vilkårene rummer alle familier med andre konstellationer end mor og far og egne børn.
  • Med de nye regler gives alle typer af forælddre og familier de samme vilkår. Det gælder uanset om de er LGBTQI+ forælder, adoptanter eller en forælder, der ikke bor fast sammen med barnet.
 • Lige rettigheder for adoptanter: Adoptanter er ligestillet med biologiske forældre (samme vilkår).
 • 4 ugers barsel lige efter barnets ankomst for anden barselstager. Normen er 2 uger.
 • Pension under hele barslen: Både under perioden med fuld løn, men også når den barslende er på barselsdagpenge. Normen er pension i fuldløn-perioden.
 • Nedsat tid efter barsel med fuld løn i perioden.
  • De nye vilkår gør det nemmere for forældre at vende tilbage på arbejde efter endt barsel. Det handler om at tilbyde en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv. Vi tillbyder at første barselstager kan få op til 14 uger på nedsat tid (30 timer) og anden barselstager op til 7 uger på nedsat tid med fuld løn efter endt barsel. På den måde kan forældre og børn lande bedre i det nye liv – uden at bekymre sig om økonomien.
 • Omsorgsdage med fuld løn for alle.
 • Sorgorlov med fuld løn. Normen er dagpengesats i orlovsperioden.
 • Barselsnetværk internt i gruppen samt flere familiearrangementer, særlige kontormøbler, fokusrum, m.v.

Har du spørgsmål til den nye familiepolitik kan du kontakte CEO, Jesper Jørgensen.

Leder du efter inspiration?

Tilmeld dig her og bliv opdateret af vores eksperter om brand vækst og medietendenser.

Tilmeld
CTA right arrow